^Nahoru
  
  
  

Povinně zveřejňované informace

Na základě zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
a vyhlášky č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných
o povinném subjektu způsobem umožňující dálkový přístup, ve znění pozdějších předpisů.

1. Název

Mateřská škola, Ústí nad Labem, Vinařská 737/10, příspěvková organizace

2. Důvod a způsob založení

Organizace byla  zřízena usnesením zastupitelstva Statutárního města Ústí nad Labem č. 563/02 ze dne 24.10. 2002 podle ustanovení §84. odst. 2 písm.e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích  a §27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, v platném znění. Je předškolním zařízením zřizovaným obcí.

3. Organizační struktura

MŠ se školní jídelnou
počet tříd: 2
počet dětí: 54
počet zaměstnanců: 10     

4. Kontaktní údaje

adresa
MŠ, Vinařská 737/10, 400 01 Ústí nad Labem

adresa pro osobní návštěvu
Mš Vinařská 737/10, Ústí nad Labem

úřední hodiny
Nemáme. Možnost domluvení schůzky telefonicky na tel. 472741210, 602499419

telefonní čísla
472741210
ředitelka MŠ - 602 499 419
vedoucí stravovny - 602 495 662
třída Broučci - 702 130 459
třída Cvrčci - 727 974 467

čísla faxu
nemáme

internetové stránky
www.msvinarskaul.cz

e-podatelna
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.; Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

další elektronické adresy
datová schránka s2wk29a

5. Případné platby

lze poukázat na číslo účtu 181 795 366/0300 ČSOB

6. IČO 72744979
7. DIČ

nemáme

8. Dokumenty

Školský vzdělávací program

Školní řád - Covid19 - dodatekŠkolní řád - Covid19 - dodatek

Školní řád

směrnice školní jídelny směrnice školní jídelny

 

Rozpočet 2023 , Rozpočet 2024 , Výhled rozpočtu na rok 2025-2026

 

 

9. Žádosti o informace

Informace lze získat ústně po telefonické dohodě nebo písemným podáním

10. Příjem stížností a dalších podání

viz žádosti o informace

11. Opravné prostředky

lze podat písemně do 30 dnů od doručení rozhodnutí prostřednictvím ředitelky MŠ na adrese
Vinařská 10, 400 01 Ústí nad Labem nebo přes datovou schránku

12. Formuláře

žádost o poskytnutí informace
odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti

13. Návody pro řešení životních situací

Nejsou stanoveny

14. Nejdůležitější používané právní předpisy

Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů

Zákon  č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících v platném znění

Vyhláška č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání

15. Úhrady za poskytování informací

zde

16. Licenční služby

nemáme

17. Výroční zpráva

výroční zpráva 2017

výroční zpráva 2018

výroční zpráva 2019

Výroční zpráva 2020

výroční zpráva 2021

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            výroční zpráva 2022

18. ochrana oznamovatelů

 

X

Right Click

No right click