^Nahoru
  
  
  

Úřední deska

 
 
 
 
Informace pro rodiče děti ISZ
 • Chtěla bych poprosit rodiče, kterých se týká zaměstnání v ISZ a dnes jim p. učitelky nevolaly a mají zájem o docházku dítěte do školky, aby mi napsali zprávu, ze přijdou. Nezapomeňte potvrzení zaměstnavatele, ze pracujete v ISZ. Jelikož se děti nesmí míchat a chybí nám jedna učitelka, je potřeba organizačně zajistit chod tříd.

  Děti budou do skupin zařazeny dle docházky do MS.

  Rozdělení do skupin bude vyveseno ve vestibulu školky.

  Děkujeme za pochopení

   

DALŠÍ INFORMACE KE ZNOVUOTEVŘENÍ MŠ VINAŘSKÁ OD 12. 4. 2021

Vážení rodiče,

Do datové schránky jsme obdrželi upřesňující informace k zahájení provozu v mateřské škole. Vím, že je pro Vás i na Vaše děti situace kolem nařízených opatření k návratu dětí do školky složitá. Věřte, že Vaše obavy chápu, a že se společně s kolegyněmi budeme snažit minimalizovat nepříjemnosti, které s tím mohou být spojeny. Zároveň Vás prosím o respektování požadavků školy, které vyplývají ze zákonů, vyhlášek a nařízení k ochraně veřejného zdraví.

Vybírám pro Vás to podstatné, co se bude týkat Vás a Vašich dští při návratu do provozu naší školky:

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských nařízeních a 1. fázi rozvolnění umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání nově od 12. 4. 2021
 • V mateřských školách:

  dětem, které mají povinně předškolní vzdělávání ve skupině v maximálním počtu 15 dětí,

  dětem mateřské školy a třídy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona.

 • Po ukončení nouzového stavu končí opatření vlády nařídit vykonávání péče o děti rodičů vybraných profesí dle krizového zákona č. 240/2000Sb. Zaniká tak plošný nástroj „určených škol” zajišťující péči o děti rodičů IZS. Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci je nutné I nadále zajišťovat péči o tyto děti. Proto je mimořádným opatřením umožněna přítomnost těchto dětí ve školách, kde jsou zapsány k předškolnímu vzdělávání, stále platí, že skupina dětí nesmí přesáhnout počtu 15 dětí. Při překročení počtu 15 dětí ve skupině mají přednost děti rodičů, kteří oba pracují v IZS.

 • TESTOVÁNÍ:

 • Od 12. 4. je školám a školským zařízením uložena povinnost testovat děti, žáky, student I zaměstnance školy (kromě výjimek) 2x týdně Ag testy, v případě RT-PCR testů 1x týdně. K testování budou použity neinvazivní Ag testy (které škola dostane) nebo neinvazivní PCR testy.

  Testovat se nemusí:

 • Děti, u kterých je možné doložit (písmenný) negativní výsledek RT-PCR testu nebo negativní výsledek POC antigenního testu (ne starší než 48 hodin), a které zároveň nemají příznaky onemocnění COVID-19.

 • Děti, které onemocnění prodělaly a neuplynulo vice než 90 dní od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Je to ovšem nutné prokázat např. potvrzením od lékaře nebo z laboratoře v listinné podobě.

 • Testování na naší mateřské škole:

 • Testování bude probíhat před ranním přijímáním dětí 2x týdně v prostorách sborovny – provozní pavilon MŠ, vchod u ředitelky školy, Děti, které budou chodit pravidelně celý týden, budou testovány v pondělí ave čtvrtek.

  Rodiče si otestují svoje dítě za přítomnosti zaměstnance školy a počkají sin a výsledek testu, proto doporučujeme přijít do školy cca 15 minut před potřebným odchodem rodiče.

  Pokud bude výsledek testu negativní – odvedou své dítě do třídy, pokud bude test pozitivní – bude potřeba dojít si s dítětem na RT-PCR test.

  Na závěr bych chtěla poděkovat všem rodičům, kteří napsali odpovědi na dotazník a ubezpečit rodiče předškoláků, kteří se rozhodli do školy své dítě zatím neposlat, že distanční výuka bude I nadále pokračovat.

  V případě dalších dotazů mě můžete kontaktovat na telefonním čísle: 602 499 419.

  S pozdravem Iva Neuvirthová, ředitelka MŠVážení rodiče, na základě
USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 26. února 2021 č. 200 o přijetí krizového opa
tření
se omezuje provoz mateřských škol.

Mateřská škola je od 1. 3. 2021 uzavřena a to prozatím do 21. 3. 2021.

SLEDUJTE PRŮBĚŽNĚ WEBOVÉ STRÁNKY, FB SKUPINU MŠ.
O AKTUÁLNÍCH INFORMACÍCH VÁS BUDEME PRŮBĚŽNĚ INFORMOVAT.

ŽÁDOST O OŠETŘOVNÉ - ONLINE FORMULÁŘ
https://eportal.cssz.cz/web/portal/-/tiskopisy/zoppd-m

Bc. Iva NeuvirthováEU

VÍTEJTE VE ŠKOLCE

Naše školka realizuje projekt s názvem VÍTEJTE VE ŠKOLCE, registrační číslo: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20 080/0017120, podpořený z výzvy MŠMT Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony III.

Projekt je zaměřen na:
 • personální podporu MŠ - školní asistent
 • realizaci projektových dnů ve škole

Hlavním cílem projektu jsou sociální integrace dětí včetně začleňování romských dětí do vzdělávání a zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce.

Tento projekt je spolufinancován EU.

 

 

 

 

Systém pro podporu přijímacího řízení do mateřských škol
Mateřská škola, Ústí nad Labem, Vinařská 737/10, příspěvková organizace

 

X

Right Click

No right click