^Nahoru
  
  
  

Aktuality

 • Informace pro rodiče

   

  Plán akcí - KVĚTEN

   

  Informace pro rodiče děti ISZ

   

  Chtěla bych poprosit rodiče, kterých se týká zaměstnání v ISZ a dnes jim p. učitelky nevolaly a mají zájem o docházku dítěte do školky, aby mi napsali zprávu, ze přijdou. Nezapomeňte potvrzení zaměstnavatele, ze pracujete v ISZ. Jelikož se děti nesmí míchat a chybí nám jedna učitelka, je potřeba organizačně zajistit chod tříd.

   

  Děti budou do skupin zařazeny dle docházky do MS.

   

  Rozdělení do skupin bude vyveseno ve vestibulu školky.

   

  Děkujeme za pochopení  DALŠÍ INFORMACE KE ZNOVUOTEVŘENÍ MŠ VINAŘSKÁ OD 12. 4. 2021

  Vážení rodiče,

  Do datové schránky jsme obdrželi upřesňující informace k zahájení provozu v mateřské škole. Vím, že je pro Vás i na Vaše děti situace kolem nařízených opatření k návratu dětí do školky složitá. Věřte, že Vaše obavy chápu, a že se společně s kolegyněmi budeme snažit minimalizovat nepříjemnosti, které s tím mohou být spojeny. Zároveň Vás prosím o respektování požadavků školy, které vyplývají ze zákonů, vyhlášek a nařízení k ochraně veřejného zdraví.

  Vybírám pro Vás to podstatné, co se bude týkat Vás a Vašich dští při návratu do provozu naší školky:

  Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských nařízeních a 1. fázi rozvolnění umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání nově od 12. 4. 2021

   

 • V mateřských školách:

  dětem, které mají povinně předškolní vzdělávání ve skupině v maximálním počtu 15 dětí,

  dětem mateřské školy a třídy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona.

   

 • Po ukončení nouzového stavu končí opatření vlády nařídit vykonávání péče o děti rodičů vybraných profesí dle krizového zákona č. 240/2000Sb. Zaniká tak plošný nástroj „určených škol” zajišťující péči o děti rodičů IZS. Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci je nutné I nadále zajišťovat péči o tyto děti. Proto je mimořádným opatřením umožněna přítomnost těchto dětí ve školách, kde jsou zapsány k předškolnímu vzdělávání, stále platí, že skupina dětí nesmí přesáhnout počtu 15 dětí. Při překročení počtu 15 dětí ve skupině mají přednost děti rodičů, kteří oba pracují v IZS.

   

 • TESTOVÁNÍ:

   

 • Od 12. 4. je školám a školským zařízením uložena povinnost testovat děti, žáky, student I zaměstnance školy (kromě výjimek) 2x týdně Ag testy, v případě RT-PCR testů 1x týdně. K testování budou použity neinvazivní Ag testy (které škola dostane) nebo neinvazivní PCR testy.

  Testovat se nemusí:

   

 • Děti, u kterých je možné doložit (písmenný) negativní výsledek RT-PCR testu nebo negativní výsledek POC antigenního testu (ne starší než 48 hodin), a které zároveň nemají příznaky onemocnění COVID-19.

   

 • Děti, které onemocnění prodělaly a neuplynulo vice než 90 dní od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Je to ovšem nutné prokázat např. potvrzením od lékaře nebo z laboratoře v listinné podobě.

   

 • Testování na naší mateřské škole:

   

 • Testování bude probíhat před ranním přijímáním dětí 2x týdně v prostorách sborovny – provozní pavilon MŠ, vchod u ředitelky školy, Děti, které budou chodit pravidelně celý týden, budou testovány v pondělí ave čtvrtek.

  Rodiče si otestují svoje dítě za přítomnosti zaměstnance školy a počkají sin a výsledek testu, proto doporučujeme přijít do školy cca 15 minut před potřebným odchodem rodiče.

  Pokud bude výsledek testu negativní – odvedou své dítě do třídy, pokud bude test pozitivní – bude potřeba dojít si s dítětem na RT-PCR test.

  Na závěr bych chtěla poděkovat všem rodičům, kteří napsali odpovědi na dotazník a ubezpečit rodiče předškoláků, kteří se rozhodli do školy své dítě zatím neposlat, že distanční výuka bude I nadále pokračovat.

  V případě dalších dotazů mě můžete kontaktovat na telefonním čísle: 602 499 419.

  S pozdravem Iva Neuvirthová, ředitelka MŠ
  DISTANČNÍ VÝUKA JE PRO PŘEDŠKOLÁKY POVINNÁ!!!


  AKTUÁLNÍ INFORMACE JSOU NA FB SKUPINĚ ŠKOLKY.

  MŠ VINAŘSKÁ, ÚL 
  https://www.facebook.com/groups/599808067216462/

  KDO NEMÁ FB ÚČET, MÁ MOŽNOST SE INDIVIDUÁLNĚ SPOJIT S UČITELKAMI JEDNOTLIVÝCH TŘÍD NA TŘÍDNÍCH TELEFONNÍCH ČÍSLECH NAPŘ. PŘES APLIKACI WhatsApp

  CVRČCI - 727 974 467
  BROUČCI - 702 130 459
 
 


Vážení rodiče, na základě
USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 26. února 2021 č. 200 o přijetí krizového opa
tření
se omezuje provoz mateřských škol.

Mateřská škola je od 1. 3. 2021 uzavřena a to prozatím do 21. 3. 2021.

SLEDUJTE PRŮBĚŽNĚ WEBOVÉ STRÁNKY, FB SKUPINU MŠ.
O AKTUÁLNÍCH INFORMACÍCH VÁS BUDEME PRŮBĚŽNĚ INFORMOVAT.

ŽÁDOST O OŠETŘOVNÉ - ONLINE FORMULÁŘ
https://eportal.cssz.cz/web/portal/-/tiskopisy/zoppd-m

Bc. Iva Neuvirthová

 


BŘEZEN

ZÁJMOVÉ ČINNOSTI (pro přihlášené děti)

PLAVÁNÍ .

BRUSLENÍ 

ZVÍŘÁTKOVÝ KROUŽEK 

JOGA 

 

 VŠECHNY SPORTOVNÍ AKCE JSOU PROZATÍM ZRUŠENY. O AKTUÁLNÍCH ZMĚNÁCH VÁS BUDEME  INFORMOVAT.

 

AKCE

PŘIPRAVUJEME NA DUBEN

 

 

!AKCE PROBĚHNOU DLE AKTUÁLNÍCH OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ!

 
Další akce proběhnout dle plánu na třídách.
SLEDUJTE POZORNĚ NÁSTĚNKY A WEBOVÉ STRÁNKY.
 
 
 
 
X

Right Click

No right click