^Nahoru
  
  
  

ms 01Mateřská škola Vinařská

o MŠ

Naše mateřská škola je rodinného typu - dvojtřídní a leží v klidné čtvrti Bukov v blízkosti lesa. Obě třídy jsou smíšené s tím, že na třídě v přízemí jsou děti zpravidla od 3 - 5 let, na třídě v poschodí jsou děti od 4,5 - 6 let. Provoz MŠ je od 6,00 hod. do 16,30 hod. Děti se ráno scházejí v MŠ zpravidla do 8,00 hod. MŠ se z bezpečnostních důvodů uzamyká ráno v 8,00 hod. Po obědě je otevřena od 12,00 do 12,30 hod. Po předchozí domluvě s učitelkou mohou rodiče děti přivádět a odvádět z MŠ i během dne, což neplatí pro děti, které mají povinnou předškolní docházku. Děti s povinnou předškolní docházkou mají povinnou docházku do školky minimálně na 4 hodiny denně od 8 -12 hod. Pokud se nedostaví do školky je povinnost zákonného dítěte svoje dítě omluvit.

Součástí programu naší školky jsou vložené projekty zaměřené na preventivní programy,  přírodu a její ochranu, poznávání našeho města, staré tradice apod. Děti se mohou účastnit sportovních aktivit, hrátek s angličtinou, hry na flétničku spojenou s nácvikem správného dýchání. V programu nechybí ani tvořívé aktivity a příprava na ZŠ.

Podle Vyhlášky č.14/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů se v MŠ vybírá úplata za předškolní vzdělávání, která v naší MŠ činí 550,- Kč za měsíc. Úplatu nehradí zákonný zástupce dítěte, které navštěvuje poslední ročník MŠ.

ms 02Poplatek za stravování pro děti od 3 - 6 let je 30,- Kč na den, Děti, které ve školním roce dosáhnou věku 7 let (děti s odkladem) platí 32,- Kč. Děti, které stabilně chodí po obědě, platí na den o 7,- Kč méně (odpolední svačina). Dítěti, které jde mimořádně po obědě je cena svačiny vrácena na konci měsíce. Stravné lze platit dvěma způsoby. První způsob je platba v hotovosti vždy v příslušném měsíci do 15. dne u vedoucí stravovny. Druhý způsob je trvalým příkazem zálohově na účet školy (181795366/0300) vždy do 17. dne předešlého měsíce. V obou případech se současně se stravným vybírá i úplata. Záloha pro trvalý příkaz je 1 210,-,  předškoláci 710,- Kč. Vyúčtování proběhne vždy k 30.6. a k 31.12.

Dítě, které je nepřítomné déle než 14 dní musí rodiče omluvit písemně - postačí emailem. Rodiče dětí, které mají povinnou předškolní docházku musí svoje dítě omluvit do 24 hodin u třídní učitelky (postačí SMS) a potom donést omluvenku. Uvolňování dětí s povinnou předškolní docházkou řeší Školní řád.

Důležitou součástí v programu naší školky jsou tradice
  • v září pořádáme každoročně podzimní slavnost na zahradě naší školky, která bývá tématicky zaměřena (např. Bramboření, Dožínky, Vinobraní...)
  • v říjnu nás každý rok čeká odpoledne plné dýní
  • v listopadu zařazujeme tématické odpoledne, při kterém nechybí lampiónový průvod
  • v prosinci děti čeká dopolední Mikulášská a předvánoční odpoledne s programem pro rodiče
  • v lednu nás čekají preventivní programy - např. návštěva nemocnice, programy k prevenci zubního kazu nebo předcházení úrazům
  • únor bývá ve znamení karnevalů nebo Masopustu
  • v březnu se děti chodí rozloučit se zimou vhozením Morany do potoka
  • v dubnu se na zahradě školky konají společné akce s rodiči např. Den země, čarodějnice
  • v květnu nás čekají Májové oslavy - tématické odpoledne pro rodiče
  • červen je ve znamení Dne dětí, Zahradní slavnosti, při které se loučíme s předškoláky a výletem

Do tradic naší školky patří i preventivní programy, sportovní a pohybové aktivity nebo programy zaměřené na environmentální výchovu. Ty jsou zařazovány dle daného tématu, ročního plánu školy nebo vložením průběžného projektu, který děti provází několika týdny.

Mezi sportovní a pohybové aktivity můžeme zařadit možnost dětí účastnit se pravidelně předplavecké průpravy v hale na Klíši, na zimním stadionu bruslení. Děti mohou docházet i na TK Severní Terasa, kde si mohou vyzkoušet tenisovou přípravu, na ZŠ mohou děti docházet na taneční kroužek.  Každoročně se účastníme i sportovních akcí,které pořádá např. Dům dětí - hokejbal. Využíváme i možnosti návštěv v tělocvičně na ZŠ Vinařská.

     

Mezi preventivní programy jistě patří pravidelné návštěvy Solné jeskyně, účast na hasičské soutěži pro děti Plamínek, dostatek pohybu a zdravá strava.

Děti se ve školce mohou účastnit "zdravého pískání". Ve školce probíhá i seznámení s angličtinou, příprava předškoláků na ZŠ. Děti pracují i s ID technologiemi - interativní tabule, Magicbox, tablety, Bee botty (programování).

Nechybí sposta environmentálních aktivit na seznámení dětí s přírodou, s tradicemi naší vlasti, s okolím našeho města, s ochranou přírody jejíž součástí jsou výlety a "putování".  K environmentální výchově nám hodně pomáhá i vybavení naší školní zahrady.  Do školky dojíždí na "zvířátkový kroužek" majitelka PIDI MIDI farmičky.

X

Right Click

No right click